НЕ МОГУ ТИ САД НИШТА РЕЋИ

Не могу ти сад ништа рећи
Не могу све да могу
Све да се руше градови, империје
Не могу се сад с Мјеста помаћи

Кроз мене тече поток
Који извире испод оног далеког брда
Које носи на глави

Велику капу небеску

Милутин Мићовић