Ово су разлози и циљеви оснивања Српског покрета „Његош“.

Познати културни активисти српског народа у Црној Гори, професор Веселин Матовић и књижевник Милутин Мићовић, као чланови Иницијативног одбора, објашњавају разлоге и циљеве оснивања Српског покрета „Његош“. Никшић, 20.06.2019.